RRB INVEST - Biuro rachunkowe Bydgoszcz

zadzwoń i zapytaj: 52 327-87-12, 600-458-467

Nasza oferta

 • przygotowanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników (WN-D, INF-D-P)
 • przygotowanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy (WN-U-G)
 • rozliczanie wpłat na PFRON przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 25 pracowników
 • sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzenie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • przygotowanie raportów (IMIR) za okresy miesięczne i roczne

a) Dokumentacja i ewidencja personalna pracownika

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy

b) Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę, umów zleceń i o dzieło

 • sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia, umowy o dzieło, paski do wypłaty
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
 • sporządzenie informacji o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • sporządzenie deklaracji rocznej z pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • tworzenie planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretacja dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • zestawienie obrotów i sald
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenie
 • sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • sporządzenie do GUS sprawozdań statystycznych
 • sporządzenie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowanie informacji dodatkowej
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • wyliczanie zobowiązania podatkowego
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT
 • sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenie
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w KPiR
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT
 • sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenie
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • sporządzenie do GUS sprawozdań statystycznych
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS

RRB INVEST Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

tel. 52 327-87-12
kom. 600-458-467
email biuro@rrbinvest.pl